Maksud Inflasi & Kesannya Terhadap Ekonomi Malaysia

Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dalam sesebuah ekonomi, di mana kos hidup meningkat dan nilai matawang turun.

Inflasi boleh terjadi disebabkan beberapa faktor seperti kenaikan harga bahan mentah, pertumbuhan ekonomi yang cepat, atau kekurangan barangan atau perkhidmatan.

Peningkatan kos hidup yang disebabkan oleh inflasi boleh memberi kesan kepada kemampuan seseorang untuk membeli barangan dan perkhidmatan yang diperlukan, dan juga boleh mengurangkan nilai wang yang disimpan.

Kerajaan sering menggunakan pelbagai strategi untuk mengawal tahap inflasi, seperti mengubah kadar faedah, mengeluarkan wang baru, atau mengubah kadar cukai.

Baca juga: Maksud Healing

Maksud Inflasi

Untuk ketahui lebih lanjut tentang inflasi, anda boleh tonton video di bawah:

Faktor Yang Menyebabkan Inflasi

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi, antaranya:

  1. Kenaikan harga bahan mentah: Harga bahan mentah yang tinggi, seperti harga minyak atau harga bahan asas boleh menyebabkan kos produksi meningkat, yang seterusnya menyebabkan harga barangan dan perkhidmatan lain turut meningkat.
  2. Pertumbuhan ekonomi yang cepat: Jika ekonomi suatu negara tumbuh dengan cepat, permintaan akan barangan dan perkhidmatan mungkin meningkat lebih daripada kemampuan pasaran untuk memenuhi permintaan tersebut. Ini boleh menyebabkan harga meningkat.
  3. Kekurangan barangan atau perkhidmatan: Jika terdapat kekurangan suatu barangan atau perkhidmatan, harganya mungkin akan meningkat kerana permintaan lebih tinggi daripada kemasukan.
  4. Kebijakan ekonomi yang tidak tepat: Kebijakan ekonomi yang tidak tepat, seperti mengeluarkan wang baru dengan berlebihan atau menetapkan tahap faedah yang rendah, boleh menyebabkan inflasi jika tidak dikawal dengan baik.
  5. Faktor-faktor geopolitik: Faktor-faktor geopolitik seperti perang, kekacauan politik, atau embargo boleh menyebabkan inflasi dengan mengganggu pasaran barangan dan perkhidmatan.

Cara Mengatasi Inflasi

Terdapat beberapa cara yang boleh digunakan oleh kerajaan untuk mengatasi inflasi, termasuk:

  1. Mengubah tahap faedah: Tahap faedah yang tinggi boleh menghalang permintaan terhadap barangan dan perkhidmatan, yang pada gilirannya boleh mengurangkan tekanan pada harga. Sebaliknya, tahap faedah yang rendah boleh meningkatkan permintaan dan menyebabkan inflasi.
  2. Mengeluarkan wang baru dengan bijak: Mengeluarkan wang baru dengan berlebihan boleh menyebabkan inflasi dengan meningkatkan permintaan terhadap barangan dan perkhidmatan. Kerajaan dan banci-banci boleh mengelakkan ini dengan mengawal jumlah wang baru yang dikeluarkan.
  3. Mengubah kadar cukai: Mengubah kadar cukai boleh mengurangkan permintaan terhadap barangan dan perkhidmatan dengan meningkatkan harga, atau sebaliknya. Kerajaan boleh menggunakan kadar cukai sebagai alat untuk mengawal inflasi.
  4. Menjalankan kebijakan fiskal yang ketat: Kerajaan boleh mengurangkan belanjawan dengan mengurangkan perbelanjaan atau meningkatkan pendapatan melalui cukai untuk mengurangkan tekanan pada harga.
  5. Menggunakan alat-alat kewangan lain: Kerajaan dan banci-banci juga boleh menggunakan alat-alat kewangan lain, seperti kadar pertukaran yang dikendalikan atau pelarasan harga, untuk mengawal inflasi.

Sumber: IMF

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *